Menu

Use teletal

Alla som behöver hjälp får använda Teletal. Du behöver inget tillstånd för att använda Teletal. Andra kan också ringa till dig med hjälp av Teletal. Telefon-tjänsten passar även dig som har svårt att läsa och skriva.

Kvinna gör gest för att ringa

Spara dina uppgifter hos oss!

Du kan spara dina uppgifter hos oss om du vill. Uppgifterna kan till exempel vara vilken typ av hjälp du vill ha, vilka telefonnummer du brukar ringa och vilka dina kontaktpersoner är. Du bestämmer själv om du vill att vi ska spara dina uppgifter. När du har ringt några gånger med oss frågar vi om du vill att vi sparar uppgifterna. Om du svarar ja, skickar vi ett papper till dig som du ska skriva på och skicka tillbaka.