Så här fungerar det

Du ringer telefonnummer 020 22 11 44.

  1. En tolk hos Teletal svarar.
  2. Ni förbereder tillsammans samtalet du vill ringa.
  3. Tolken ringer upp den du vill ringa till.
  4. Tolken är med som stöd under samtalet.
  5. När samtalet är slut kopplas personen bort som du har ringt.
  6. Du och tolken pratar själva om vad du tyckte om samtalet.

 

Anteckningar

Du kan få anteckningar efter samtalet. I anteckningarna står det viktigaste som ni har sagt till varandra. Teletal skickar anteckningarna till dig med post, med mejl eller som en ljudfil. Du kan också få anteckningarna i punktskrift. Tala om för tolken innan ni ringer upp  personen du vill tala med att du vill ha anteckningar efter telefonsamtalet.

 

Förbered med ett mejl

Du kan förbereda ditt samtal genom att skicka ett mejl till samtalstolk@teletal.se. I mejlet till Teletolk kan du skriva vart du ska ringa, vem du ska ringa och varför du vill ringa. Skicka mejlet minst en halvtimme innan du ringer till Teletal.

ÖPPETTIDER

Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19
Teletal fungerar i hela Sverige.
Samtal till utlandet är tillåtet i högst 2 minuter.

Bli uppringd