Frågor och svar

Vem är tjänsten till för?
Alla som vill ha stöd i telefonsamtal.

Hur får jag tillgång till tjänsten?
Det är bara att ringa 020 22 11 44.
Tjänsten är fri för alla.
Du behöver inget tillstånd.
Du behöver inte boka tid.

Vad kostar det?
Det kostar ingenting om du ringer till oss direkt.
Om du ringer via ett knappval i en växel blir det vanlig kostnad.
Att ringa ett 020-nummer kostar ingenting.

Är tolken med under hela samtalet?
Ja, tolken är alltid med under hela samtalet.
Det går inte att välja bort.

Har tolken tystnadsplikt?
Ja.
Läs mer om tolkens tystnadsplikt.

Kan jag ringa 112, 1177, 113 13 och 114 14 med Teletal?
Ja, det går bra.

Tolkar ni på annat språk än svenska?
Nej, vi tolkar bara svenska språket.
Läs mer om hur Teletal tolkar.

Vem betalar samtalen?
Det är Post- och telestyrelsen som betalar Teletal.

ÖPPETTIDER

Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19
Teletal fungerar i hela Sverige.
Samtal till utlandet är tillåtet i högst 2 minuter.

Bli uppringd