Bakgrund

I slutet av 1990-talet var det en kille som hade svårt att tala och ofta fick höra i telefon att han var full.
Ibland sa personen han ringde till att han skulle ringa igen när han var nykter.

Killen ställde en fråga till Socialstyrelsen.
Han undrade:
Hur ska personer med talsvårigheter bli bemötta på ett bra sätt när de ringer telefonsamtal?
Socialstyrelsen tyckte att det var en viktig fråga och gav ett uppdrag till Post- och telestyrelsen att försöka göra en telefontjänst för personer som har svårt att tala.

Sedan år 2004 finns Teletal och är nu en tjänst för alla som behöver stöd vid telefonsamtal.

Det är Riksfärdtjänsten Sverige AB som driver Teletal på uppdrag av Post- och telestyrelsen.

ÖPPETTIDER

Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19
Teletal fungerar i hela Sverige.
Samtal till utlandet är tillåtet i högst 2 minuter.

Bli uppringd