Länkar

Länk till Afasiförbundet i Sverige

 
Länk till Autism & Aspergerförbundet

 
Länk till Myndigheten för Tillgänglig Media

 
Länk till Dyslexiförbundet

 
Länk till  Neuroförbundet

 
Länk till Nordströms Assistans

 
Länk till ENKV Assistans

 
Länk till Riksförbundet Attention

 
Länk till Lika Unika

 
Länk till Riksförbundet DHB

 
Länk till BOSSE Kunskapscenter

 
Personligt Ombud

ÖPPETTIDER

Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19
Teletal fungerar i hela Sverige.
Samtal till utlandet är tillåtet i högst 2 minuter.

Bli uppringd