Samtalstolkar

När du ringer till Teletal svarar en tolk hos oss.
När det ringer en person med talsvårigheter måste vi ofta tolka.
Teletal tolkar bara det svenska språket.
Vi tolkar också svåra ord och begrepp och om du har svårt att höra vad som sägs. Vi förklarar hur saker och ting hänger ihop om du behöver veta det.
Vi har valt våra tolkar noga.
De är bra på att möta personer med olika funktionsnedsättningar.
Det finns ingen allmän utbildning för att bli samtalstolk.
De utbildas genom en lång introduktion och korta dagsutbildningar bland annat i bemötande, funktionsnedsättningar och skrivteknik.

ÖPPETTIDER

Vardagar 08.00–20.00
Helger 12.00–16.00
Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19
Teletal fungerar i hela Sverige.
Samtal till utlandet är tillåtet i högst 2 minuter.

Bli uppringd