Tillgänglighetsredogörelse för teletal.se

Riksfärdtjänsten Sverige AB som står bakom webbplatsen är upphandlad tjänsteleverantör av Post- och telestyrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur teletal.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från teletal.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du kontakta oss på följande sätt:

  • Via e-post: info@teletal.se
  • Via telefon: 0240-69 54 55

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Hur vi testat webbplatsen

Granskning utförd av Beantin AB

Senaste bedömningen gjordes september 2022.

Läs som PDF.

Ej godkända delar

De delar som inte godkändes i ovanstående bedömning har nu  (2022-10-31) åtgärdats med undantag för nedanstående punkt:

4.1.1 – Parsing (Level A)
Sidorna på webbplatsen som validerades med https://validator.w3.org/ visade mellan 9 och 10 fel per sida och därmed är inte godkänt enligt 4.1.1

Kommentar:
Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på teletal.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

 

Ytterligare info

ÖPPETTIDER

Vardagar 07.30–20.00

Helger 12.00–16.00

Telefon: 020-22 11 44

RINGER DU FRÅN UTLANDET?

Telefon: 0046-8-21 11 19

Teletal fungerar i hela Sverige.

Samtal till utlandet är tillåtet i högst 3 minuter.

RING SOS ALARM VIA TELETAL

Under Teletals öppettider kan vi hjälpa till med samtal till SOS Alarm. Dessa samtal prioriteras. Telefon: 0200-22 11 12

KONTAKTA TELETALS KUNDTJÄNST

Vardagar 09.00–15.00

Telefon: 0240-69 54 55

E-post: kundtjanst@teletal.se

Vid frågor, synpunkter eller utskick av informationsmaterial